Прославление от 10.09.2017

admin 572

Прославление от 10.09.2017: 1. Славим Тебя Господь / Хвалим Тебе Господи 2. Он воскрес / Той възкръсна 3. Иисус Господь / Господ Исус 4. Ты достоин / Ти си достоен 5. Приди Дух Святой / Ела Светия Дух 6. Когда Дух Господень наполняет / Когато Духът на Господа ме изпълва 7. Ты велик / Ти си велик